Ngày 19-9-2015, Sở lao động thương binh và xã hội Cần Thơ khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Trung tâm bảo trợ xã hội cho những người bị bệnh tâm thần, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nguoi tam than, lang thang, co nho co cho moi - Anh 1

Khánh thành Trung tâm bảo trợ xã hội Cần Thơ

Trung tâm bảo trợ xã hội được đầu tư 41 tỉ 128 triệu đồng xây dựng trên diện tích 19.346 m2 trong đó diện tích sử dụng 4.108 m2. Có được trung tâm mới, khang trang giúp Trung tâm có điều kiện quản lý, chăm sóc 600 đối tượng bệnh tâm thần, lang thang, cơ nhỡ tốt hơn.

Lê Quốc Khánh