Ngày 17/4, Mặt trận Hòa hợp Sunni cho biết nhóm này đã đồng ý trên nguyên tắc việc trở lại tham gia Chính phủ do người Shiite đứng đầu của Thủ tướng Nouri al-Maliki.