ND - Tất cả họ đều quá nghèo, sức lao động không có, ít nhiều đều bị khiếm khuyết bẩm sinh. Vì thế, khả năng tự tìm cho mình một việc làm để đủ nuôi sống bản thân tại vùng đất nghèo ở phía tây huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là điều gần như không tưởng. Nhưng những mảnh đời bất hạnh đó lại đang được bao bọc bởi lòng nhân ái của một người phụ nữ nghèo - chị Trương Thị Vinh.