(ĐTCK-online) Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội, ông Vũ Văn Bình, người có liên quan với ông Vũ Văn Bẩy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (SDH), đăng ký bán toàn bộ 33.000 cổ phiếu SDH đang nắm giữ từ ngày 30/11 đến ngày 29/1/2010.

Thông tin từ HNX cũng cho biết, ông Nguyễn Đức Long, người có liên quan với ông Nguyễn Văn Minh, thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Thông (TST), đăng ký bán toàn bộ 1.000 cổ phiếu TST đang nắm giữ từ ngày 27/11 đến ngày 26/12.