Sau bài viết về Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (53 tuổi) làm nghề lượm ve chai và cậu con trai Nguyễn Hoàng Duy học giỏi trên Thanh Niên, nhiều bạn đọc đã tìm tới để giúp đỡ mẹ con chị Hà.