Cuộc sống gần như gãy nhịp khi gia đình gặp phải biến cố lớn vào năm tôi học lớp 10.