Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Theo báo SK&ĐS đưa tin, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, Thông tư này quy định người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ KCB tại cơ sở KCB được cơ quan bảo hiểm thanh toán…

Nguoi mang thai ho co the BHYT duoc chi tra chi phi tu 1/11/2016 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2016 này quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc trách nhiệm của bên nhờ mang thai hộ cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, các chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ chi trả bao gồm: Chi phí đi lại tới cơ sở khám chữa bệnh (KCB) để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế: xác định theo giá ghi trên vé, hóa đơn, hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện.

Bao gồm các chi phí liên quan đến y tế như: Chi phí thực hiện các dịch vụ tư vấn, KCB, kỹ thuật y tế trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản được chi trả căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ thanh toán chi phí KCB cho người mang thai hộ theo mức giá dịch vụ KCB do cấp có thẩm quyền quy định áp dụng tại cơ sở KCB theo quy định pháp luật về Bảo hiểm y tế (BHYT) và KCB.

Thông tư này cũng quy định cơ sở KCB thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy trình chuyên môn kỹ thuật do cấp có thẩm quyền quy định. Đồng thời, phối hợp với tổ chức BHXH thực hiện việc thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của pháp luật về BHYT. báo Giao thông đưa tin.

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có thẻ BHYT khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cơ sở KCB theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT.