Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết đang xem xét và đề xuất bổ sung ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 vào ngày nghỉ lễ quốc gia.

Nếu đề xuất này được thông qua thì cùng với ngày Quốc tế lao động, trong tháng 5 sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ.

Theo VTC14