Thời gian làm việc ở công ty cũ đã thanh toán chế độ BHXH không được hoàn trả lại tiền đã hưởng để làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH.

Nguoi lao dong co duoc hoan tra BHXH o don vi moi khong? - Anh 1

Hình minh họa.

Tôi làm việc tại công ty A 3 năm, sau đó nghỉ việc, thanh toán hết chế độ BHXH, nhận lại sổ BHXH. Sau 3 năm, tôi vào làm việc tại công ty B và đóng BHXH.

Xin hỏi, tôi có thể nộp lại BHXH ở công ty A, kể cả lãi suất để được tính tiếp những năm làm việc trước đó vào sổ BHXH không?

(Bạn đọc Phương Thảo)

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ khoản 3, Điều 5 Luật BHXH số 58/2014/QH13, “Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH”.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm 1 Công văn số 3168/LĐTBXHCSLĐXH ngày 24/9/1993 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc người lao động đã thôi việc hưởng trợ cấp 1 lần:

“Những người đã nghỉ theo chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần, đã được giải quyết đúng chính sách chế độ thì không được trả lại số tiền trợ cấp đã nhận để chuyển sang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động; đơn vị nào giải quyết sai chế độ, chính sách thì đơn vị ấy phải chịu trách nhiệm giải quyết đúng chính sách, chế độ của Nhà nước đối với người lao động”.

Vì vậy, thời gian làm việc của bạn ở công ty cũ đã thanh toán chế độ BHXH không được hoàn trả lại tiền đã hưởng để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH.

Mai Hiên