GD&TĐ - Tôi là giáo viên được phân công hướng dẫn giáo viên tập sự cho một giáo viên mới được tuyển dụng. Tôi được biết nếu hướng dẫn tập sự thì được hưởng phụ cấp.

Nguoi huong dan tap su duoc huong he so phu cap trach nhiem bang 0,3 - Anh 1

Tuy nhiên, khi tôi kiến nghị lên thì được trả lời là không quy định này và cho rằng tôi là người hay thắc mắc, kiến nghị những chuyện không có thực. Xin Tòa soạn giải thích rõ để tôi có cơ sở đề nghị lên cấp trên? - Ngô Thị Miên (ngomien***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 3,4,5 Điều 22 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định:

- Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

- Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn được giao hướng dẫn tập sự thì sẽ được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

Như vậy, bạn có thể viện chứng văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kiến nghị với hiệu trưởng và cấp trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.