Bốn xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Đông Xuân (Lương Sơn, Hòa Bình) giờ không còn yên bình như trước. Bốn xã này cách trung tâm HN khoảng 30km, giáp với tỉnh Hà Tây, được chủ trương sáp nhập về HN. Người dân ở đây, trái với suy đoán, mừng thì ít mà lo thì nhiều...