Trước khi đi chơi, bà chủ nói với Jerves, người hầu rằng vợ chồng bà sẽ về rất muộn và anh ta cứ việc nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, nửa buổi thì người vợ mệt và về nhà trước. Anh chồng phải ở lại gặp gỡ bạn bè.

Khi bước vào nhà, bà chủ thấy Jerves ngồi một mình ở phòng ăn. Bà gọi anh ta vào phòng của vợ chồng bà, đóng cửa lại.

Bà nói: “Jerves, cởi áo của tôi ra”.

Người hầu ngoan ngoãn tuân theo.

- “Jerves, cởi tất của tôi ra”. Anh ta nghe lệnh.

- “Jerves, cởi đồ lót ra”. Anh ta không nói, chỉ lặng lẽ làm theo.

Bà chủ nhìn anh ta và bảo:

- Jerves, nếu anh còn mặc trộm đồ của tôi một lần nữa tôi sẽ đuổi việc anh.