Anh Brao, có lẽ không chỉ là người Giơ Rai đầu tiên ở làng Boong, xã Ia Dưk, huyện biên giới Đức Cơ, mà còn là người Giơ Rai đầu tiên ở tỉnh Gia Lai mua két sắt về đựng tiền...