Các em phục vụ bida thường chơi chiêu khoe hàng, mỗi cú ngả người xếp bi cho khách, các em cũng ngả ra gần sát mép bàn. Áo hai dây hoặc trễ cổ hút chặt những cái nhìn cháy bỏng của các cơ thủ.