- 67 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011 tiếp tục tham gia hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường ở vùng ngoại ô và tới thăm một trường học Tiểu học ở thành phố Thành Đô.

Minh Thiên (Theo (GB)