(PL&XH) - Người đàn ông 58 tuổi đã phát hiện hương vị "hấp dẫn" của món bọ cạp sống khi ông bị một con bọ cạp đốt trong lúc đang leo núi.

Trong 30 năm qua, ông Lý Lục Quần ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của mình món bọ cạp sống, một món mà phần lớn mọi người khi nghe nói đã lắc đầu lè lưỡi. Người đàn ông 58 tuổi đã phát hiện hương vị "hấp dẫn" của món bọ cạp sống khi ông bị một con bọ cạp đốt trong lúc đang leo núi. Trong lúc vừa đau vừa tức, ông đã nhặt con côn trùng lên ăn tươi nuốt sống cho bõ tức. Không ngờ, từ đó ông thực sự thích vị của bọ cạp, và đến nay ông đã ăn hết hàng nghìn con bọ cạp sống. MT