Học viện cho thế giới Arab, trùng tu nhà hát Lyon, tòa nhà của Quỹ Cartier, bảo tàng trên bến Branly ở Paris, tháp Agbar ở Barcelona, Bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi... đều là những công trình của Jean Nouvel.