Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng ngày càng giảm dần từ 20,3% (năm 2004) xuống 14% (năm 2010) và đến nay tỷ lệ này vào khoảng 12%

Tính đến Quý I năm 2013, trên toàn quốc đã có khoảng 65% đơn vị hưởng lương từ NSNN thực hiện trả lương qua tài khoản với khoảng 66% cán bộ nhận lương qua tài khoản.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, các dịch vụ, phương tiện TTKDTM tại Việt Nam đã được phát triển mạnh mẽ, đa dạng dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại trong thanh toán điện tử như thẻ ngân hàng, internet banking, mobile banking, ví điện tử… đã và đang đi vào cuộc sống, phù hợp với xu thế thanh toán của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Một bộ phận lớn dân cư (công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân ở các khu công nghiệp…) đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thói quen thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các dịch vụ của ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi và là tiền đề quan trọng để giảm dần sự hiện diện của tiền mặt trong các hoạt động thanh toán của nền kinh tế.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng ngày càng giảm dần từ 20,3% (năm 2004) xuống 14% (năm 2010) và đến nay tỷ lệ này vào khoảng 12%.

Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là một trong những nội dung của Đề án TTKDTM giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam (Đề án 291) và là tiền đề cho việc phát triển nhanh và rộng các phương tiện, dịch vụ TTKDTM.

Việc trả lương qua tài khoản đã đem lại lợi ích to lớn đối với Nhà nước cũng như lợi ích thiết thân cho ngân hàng và người sử dụng dịch vụ. Bởi vậy, số lượng các đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản và số cán bộ nhận lương qua tài khoản không ngừng tăng lên. Tính đến Quý I năm 2013, trên toàn quốc đã có 56.850/87.186 (tương đương 65%) đơn vị hưởng lương từ NSNN thực hiện trả lương qua tài khoản với 1,83 triệu/2,77 triệu (tương đương 66%) cán bộ nhận lương qua tài khoản.

Để phục vụ cho việc triển khai trả lương qua tài khoản, mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đã được các ngân hàng tích cực đầu tư và tăng cường cả về phạm vi, số lượng và chất lượng. Đến nay, trên toàn quốc, các ngân hàng đã đầu tư 14.400 máy ATM và 116.700 thiết bị POS/EDC với số lượng thẻ được phát hành khoảng 62 triệu thẻ.

Cùng với việc triển khai trả lương qua tài khoản, ngành Ngân hàng đã từng bước triển khai xây dựng và hiện đại hóa các hệ thống thanh toán, từng bước tạo lập hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thanh toán tiên tiến tạo sự chuyển biến tích cực đối với việc phát triển TTKDTM trong khu vực công, doanh nghiệp. Hoạt động TTKDTM đã phục vụ và đáp ứng được việc thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước. Quy trình thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính - các ngân hàng thương mại đã được hình thành.

Ngân hàng Nhà nước đã thiết lập và đưa vào vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, đến nay đã kết nối với 66 đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và gần 800 đơn vị thành viên trực tiếp thuộc 97 tổ chức tín dụng trong toàn quốc, đáp ứng nhu cầu thanh, quyết toán tức thời với số lượng giao dịch thanh toán ngày càng tăng của nền kinh tế.

Hầu hết các NHTM đã thiết lập được hệ thống ngân hàng lõi (core banking), phát triển hệ thống thanh toán nội bộ với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, cho phép cung ứng các dịch vụ, phương tiện thanh toán hiện đại, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Theo Người đồng hành

Từ khóa : thẻ , tiền mặt , thanh toán , dịch vụ , ngân hàng , tài khoản