(BNS) “... Không còn hạnh phúc nữa! Tôi đi!”. Và Cécilia đã giận dữ bỏ đi, mang theo hai con gái 4 tuổi và 1 tuổi. Người đàn ông nhận cú “đấm móc” là Jacques Martin. Lúc đó là mùa thu năm 1988 và lại là lần thứ ba... Năm 1999,...