Đến khi có sự cố, người dân “cầu cứu” công ty nước thì lại bị truy thu tiền nước mấy năm liền theo giá vượt định mức.