Đây là điểm nổi bật của Nghị định số 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch do Chính phủ vừa ban hành. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, nếu người bệnh mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì phải thanh toán chi phí khám, điều trị bệnh đó theo quy định. Việc miễn viện phí này không được áp dụng đối với người bị cách ly y tế tại nhà. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế không quá 21 ngày, tại cửa khẩu không quá 2 ngày. Ngoài ra, trong thời gian có dịch, cơ quan chức năng áp dụng hay hủy bỏ các biện pháp chống dịch đặc thù phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, chậm nhất là 6 giờ kể từ thời điểm ban hành. Các trường hợp phải cách ly tại cơ sở y tế gồm: người mắc bệnh dịch, bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, mang mầm bệnh dịch, tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B đang khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế.

HH