TS Lê Xuân Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển NH (NHNN) đã cho biết như vậy. Theo ông Nghĩa, thời điểm cao nhất, tổng số tiền NH cho vay kinh doanh CK khoảng 20.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 1% tổng tài sản của ngành NH.