Tại Trại giam Thủ Đức, "tù ngoại" phạm đủ các nhóm tội như giết người, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tình dục trẻ em, mua bán vận chuyển chất ma túy… Gặp họ, một cảm nhận rõ nhất của tôi là lòng tự trọng của họ bị tổn thương rất lớn. Họ thấy nhục nhã, thiệt thòi và mất mát rất lớn không chỉ cho bản thân họ mà cho cả những người thân vì những hành vi vi phạm pháp luật của họ. Tất cả đều muốn sớm quên đi quá khứ và ước ao được làm lại cuộc đời!...