"Biết hạnh phúc nhập nhằng và mong manh là vậy, nhưng tôi vẫn không thôi mơ mộng. Hình như đấy ...