- Giải thưởng danh giá nhất của cuộc bình chọn này (với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng/giải) thực sự là bất ngờ khó đoán định: hai giải "Vàng" đã được trao chứ không phải là một hoặc không có "Vàng"...