Obama và Hillary Clinton có một điểm chung trong cuộc vận động tranh cử là cùng nhau chống lại tự do thương mại. Và ai cũng cố tỏ ra mình là người ghét tự do thương mại hơn cả.