- Căn cứ Điều 79 Bộ luật Lao động: "Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương" và điểm 3 mục I phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007: "Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội". Công ty tôi giải quyết cho người lao động được nghỉ việc riêng không hưởng lương theo đề nghị của cá nhân, thời gian nghỉ từ 1 tháng trở lên thì công ty và cá nhân không đóng BHYT và BHXH. Công ty tôi thực hiện như vậy có đúng theo quy định của pháp luật lao động không? (Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Vinh, Quảng Ninh, nvvinh001@...).

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi đã trao đổi với cơ quan BHXH và được trả lời như sau: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Trợ cấp BHXH là loại trợ cấp trả thay lương cho những ngày người lao động tạm thời nghỉ việc vì ốm đau, thai sản… Nếu người lao động nghỉ ốm và cung cấp chứng từ đầy đủ theo quy định và có xác nhận của cơ sở y tế thì có trợ cấp ốm đau. Nếu nghỉ việc riêng không hưởng lương (kể cả do ốm đau) thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và không được tính là thời gian có tham gia BHXH. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau. (Xin cám ơn Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ chúng tôi trong chuyên mục này). Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.