(ĐCSVN) – Vừa qua, Đoàn đại biểu nghị sĩ Đảng cộng sản Hy Lạp đã có chuyến thăm và làm việc với Đoàn nghị sĩ Đảng cộng sản trong Đu-ma quốc gia Nga.

Chuyến thăm của các nghị sĩ Đảng cộng sản Hy Lạp đã thực sự trở thành chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng - Đảng Cộng sản Hy Lạp và Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Đoàn các nghị sĩ Đảng cộng sản Nga do Chủ tịch Ban Chấp hành TW Đảng cộng sản Liên bang Nga – Ghê-na-đi Giu-ga-nốp, đại biểu Đu-ma quốc gia Nga, dẫn đầu và Đoàn nghị sĩ Đảng cộng sản Hy Lạp do nghị sĩ Quốc hội Hy Lạp- Ghe-oóc-ghi-es Ma-ri-nos - Ủy viên Bộ chính trị Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Hy Lạp dẫn đầu. Chủ tịch Giu-ga-nốp đánh giá rất cao kết quả hợp tác giữa những người cộng sản Hy- Lạp với những người cộng sản Nga trong các hoạt động lý luận và thực tiễn, trong việc xây dựng đảng của mình và những đóng góp vào việc củng cố và phát triển phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hiện nay đã có 64 Đảng Cộng sản và Công nhân trên thế giới lên tiếng và ký ủng hộ Bản Tuyên bố bảo vệ chủ nghĩa xã hội (do hai Đảng Cộng sản Nga và Hy Lạp khởi thảo) phản đối Kế hoạch chống phá nước Nga, chống Sta-lin mà Đại hội đồng Tổ chức An ninh châu Âu mới thông qua gần đây. Đảng Cộng sản Nga và Đảng Cộng sản Hy Lạp đã, đang và sẽ tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để giữ vững vai trò của đảng chính trị góp phần vào việc xây dựng nhà nước và quản lý đất nước. Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã kiên trì và dũng cảm đấu tranh với âm mưu muốn đánh đồng Liên bang Xô viết - người chiến thắng với quân phát xít xâm lược. Nhà nước Liên bang Nga và Đảng Cộng sản kiên quyết đấu tranh với những kẻ hoài nghi vai trò của Liên bang Xô viết trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Bản Tuyên bố bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội được sự ủng hộ của các Đảng Cộng sản và Công nhân là một đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh với các thế lực phản động và những kẻ theo chủ nghĩa phục thù trên thế giới. Đồng chí Ma-ri-nos khẳng định tinh hiệu quả của sáng kiến do Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Hy Lạp trong cuộc đấu tranh với những kẻ chống chủ nghĩa xã hội. Đồng chí nói: “Chủ nghĩa xã hội là thành quả tiên tiến nhất mà nhân loại sản sinh ra. Bởi thế, cần phải gắn kết nhiệm vụ bảo vệ chủ nghĩa xã hội với những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân lao động, phải giáo dục quần chúng công nhân nhận thức sâu sắc về tính giai cấp của mình.” Hai đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hy Lạp và Nga cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề chuẩn bị cho các cuộc Hội họp quốc tế của các Đảng Cộng sản và Công nhân ở Đa-mát và Đê-li sắp tới. Đảng Cộng sản Nga và Đảng Cộng sản Hy Lạp tán thành quan điểm cho rằng cần tăng cường quan hệ với các tổ chức chống đế quốc như Liên hiệp Công đoàn thế giới, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới, Hội đồng Hòa bình thế giới để phối hợp hành động vượt qua khủng hoảng và chống lại sự tấn công của chủ nghĩa tư bản, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tham gia các cuộc gặp gỡ trao đổi ý kiến còn có Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư TW Đảng Cộng sản Liên bang Nga – L. I. Ka-lát-sni-cốp, Phó trưởng ban Quốc tế - A. P. Fi-li-pốp và Phó trưởng ban Quốc tế Đảng Cộng sản Hy Lạp – E-li-sa-os Va-ghen-nas.