VOV.VN -Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26, ngành nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển khá toàn diện

Như Đài TNVN đưa tin, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp.

Sản lượng lúa trong 5 năm qua tăng thêm hơn 5 triệu tấn từ 38,6 triệu tấn lên gần 44 triệu tấn.

Báo cáo của Ban cán sự Đảng bộ Bộ NN-PTNT cho biết; sau khi Nghị quyết 26 được ban hành, đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết và giao các cơ quan, đơn vị, các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai gồm 52 nội dung công việc. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng có vai trò quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết trung ương đề ra. Công tác học tập, quán triệt được thực hiện thông qua nhiều phương pháp và hình thức phong phú, sáng tạo đến từng cấp ủy đảng, đảng viên, cán bộ, viên chức.

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ” và phát động sâu rộng trên cả nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26, ngành nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hương phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế, sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Trong giai đoạn 2008-2013, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng 4,6%/năm, giá trị gia tăng ước đạt 3,28%/năm. Sản lượng lúa trong 5 năm qua tăng thêm hơn 5 triệu tấn từ 38,6 triệu tấn lên gần 44 triệu tấn. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận và lan tỏa trong toàn xã hội, bình quân đạt 7,87 tiêu chí/xã, 75 xã được công nhận đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới….

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Đức Phát, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT rằng, bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2008 đến nay và do biến đổi khí hậu tiếp tục gây thời tiết bất thường đã ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân nông thôn. Tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng giảm, cơ cấu sản xuất chuyển đổi chậm, khả năng cạnh tranh thấp. Thu nhập và đời sống của nông dân còn thấp, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn; Khu vực nông thôn phát triển chậm và chưa bền vững. Thời gian tới, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo Đảng ủy các cấp đổi mới, đa dạng hóa hình thức phương pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ về vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của Ban cán sự và cấp ủy thực hiện Nghị quyết, tiếp tục đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể triển khai cách sáng tạo Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị.
Ông Cao Đức Phát nêu rõ Đây là Nghị quyết có ý nghĩa hết sức to lớn vì thế việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp – nông dân – nông thôn đặc biệt là những nhiệm vụ giao cho Bộ NN-PTNT là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Ban cán sự Đảng của Bộ, của tất cả các cấp ủy, các cơ quan đơn vị và của mỗi cán bộ đảng viên thuộc Bộ NN-PTNT. Tập trung nghiên cứu, đổi mới nanh một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước các cấp đối với nông nghiệp./.