(VOH) - Sáng nay (17/05), tại Hội trường Thành phố 111 Bà Huyện Thanh Quan, Ban Tổ chức TW phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Tp.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Bàn về các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa 11: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Đến dự có đ/c Lê Thanh Hải -UV Bộ Chính Trị - Bí thư Thành ủy Tp.HCM, đ/c Trần Lưu Hải - UVTW Đảng -Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ Chức TW, PGS.TS Vũ Văn Phúc - Tổng Biên Tập Tạp chí Cộng sản và các đ/c Thường trực và Ban Tổ Chức Thành ủy Tp.HCM và Tỉnh ủy các tỉnh phía Nam.

Hội thảo là điều kiện để các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng ở TW và các địa phương phía Nam tập trung bàn thảo, làm rõ thêm về 4 nhóm giải pháp mà NQTW4 đã nêu. Ngoài ra, Hội thảo cũng bàn về phương thức tổ chức triển khai thực hiện NQTW4 một cách thiết thực, hiệu quả trong đó chú trọng những giải pháp có tính đặc thù gắn với thực tiễn địa phương các tỉnh thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đ/c Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định Đảng bộ Tp luôn nhận thức vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng nước ta, công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa sống còn với Đảng, với chế độ ta. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta khẳng định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần xã hội. Do đó, Hội thảo khoa học “Bàn về các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa 11: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” có 1 ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Thành ủy và Tỉnh ủy các tỉnh thành phía Nam, đ/c Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy nhấn mạnh: