(NLĐ)- UBND TPHCM vừa có thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2011

Theo đó, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ trong ngày thứ ba, 12-4 (10-3 âm lịch). Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày này.