TTO - * Đơn vị tôi là công ty cổ phần có 51% số vốn góp của nhà nước. Hiện có một trường hợp người lao động có thâm niên công tác hơn 20 năm xin nghỉ không lương 2 tháng, vậy người lao động này có được doanh nghiệp đóng tiền BHXH, BHYT trong thời gian 2 tháng nghỉ không?