- Theo Luật BHXH, người lao động được nghỉ để khám thai 5 lần, những ngày nghỉ này có chấm công và trừ lương không. Chúng tôi là giáo viên, nếu nghỉ phải điều người dạy thay, vì thế lãnh đạo yêu cầu chúng tôi phải bị trừ lương, chuyển qua BHXH tính tiền, nhưng thông thường đi khám thai chỉ ghi vào sổ khám thai mà không có giấy tờ gì khác, vậy làm sao chúng tôi phải xuất trình với cơ quan, không lẽ phải trình cả cuốn sổ? (Câu hỏi của bạn Đỗ Ái Hằng, Cam Lâm, Khánh Hòa, doaihang@...).

Về vấn đề bạn hỏi, chúng tôi đã trao đổi với cơ quan bảo hiểm xã hội và được trả lời như sau: Trợ cấp thai sản là loại trợ cấp do quỹ Bảo hiểm xã hội trả thay lương cho những ngày người lao động tạm thời nghỉ việc do đi khám thai, do sẩy thai, sinh con… Theo Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội, trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày, trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần đi khám thai. Như vậy, nếu người lao động đi khám thai trong những ngày làm việc thì sẽ được hưởng trợ cấp nghỉ việc để khám thai do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả và người sử dụng lao động không phải trả lương những ngày người lao động đi khám thai. Để hưởng chế độ thai sản (khám thai), người lao động cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (mẫu C65-HD) do cơ sở y tế cấp. Nếu không có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội thì có thể thay bằng sổ khám thai cho người sử dụng lao động để làm cơ sở thanh toán trợ cấp. Bạn có thể liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn thêm. (Xin cám ơn Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ chúng tôi trong chuyên mục này). Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.