Đầu năm 2008, tôi nghỉ hưu, sau đó, tôi được một đơn vị mời làm việc và ký hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng. Khi hết hạn, tôi lại ký tiếp hợp đồng 6 tháng và tính đến nay tôi đã ký được 4 hợp đồng. Đầu năm 2010, tôi xin nghỉ việc thì đơn vị không chịu giải quyết trợ cấp thôi việc. Việc ký hợp đồng mỗi đợt 6 tháng và không trả trợ cấp thôi việc như thế có đúng không?

Lưu Thị Bé (TP. Đà Lạt) Trả lời: Đối với trường hợp người lao động (NLĐ) đã nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí hằng tháng, nay tiếp tục ký hợp đồng lao động thì được giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc có thời hạn dưới 12 tháng. Khi hợp đồng này hết hạn, nếu người sử dụng có nhu cầu vẫn có thể tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn mới mà không phải chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, khi giao kết hợp đồng lao động đối với NLĐ đã nghỉ hưu, ngoài phần tiền lương theo công việc, người sử dụng lao động còn phải thanh toán khoản tiền tính theo tỉ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động. Gồm có: Bảo hiểm xã hội (từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011 là 16%; từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013 là 17%; từ tháng 1/2014 trở đi là 18%); bảo hiểm y tế 2% (khi Chính phủ quy định tăng mức đóng BHYT đối với người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định của Chính phủ); nghỉ hằng năm 4%. Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 44 ngày 9/5/2003 của Chính phủ, trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động để NLĐ nghỉ hưởng chế độ hưu trí hằng tháng thì người sử dụng lao động không phải trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ. XH-BĐ