Theo Nghị định 60/2001/NĐ-CP, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011, các mức xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đều được nâng lên.

Vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa có thể bị tạm giữ tang vật và phạt tiền từ 50 nghìn đến 40 triệu đồng. Mức phạt thấp nhất là 50 nghìn đồng và cao nhất là 40 triệu đồng. Đối tượng vi phạm có thể bị tạm giữ tang vật vi phạm. Ngoài ra, Nghị định cũng tăng thẩm quyền xử phạt cho các chính quyền, cá nhân liên quan. Các chính quyền từ cấp xã đến cấp tỉnh/thành phố, các cơ quan Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát Đường thủy nội địa, Thanh tra An toàn GT,… có quyền xử phạt các vi phạm. Nội dung chi tiết của Nghị định có thể tải về theo địa chỉ sau: http://vanban.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/ND60CP.PDF?id=107814. PV