Nghệ An hiện có 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có trên 80% hồ chứa đã đầy nước, còn lại đạt trên 70% dung tích.

Theo thông tin từ Chi cục thủy lợi Nghệ An, trong số hơn 625 hồ chứa trên địa bàn có 80 hồ chứa dung tích từ 1 đến dưới 10 triệu m 3 ; 8 hồ dung tích từ 10 triệu trở lên, 121 hồ có chiều cao đập từ 10m trở lên.

Một số hồ chứa lớn như: Hồ Sông Sào cao trình mực nước hiện tại 74,93/mực nước dâng bình thường 75,7m. Hồ thủy điện Bản Vẽ mực nước lúc 15h ngày 17/10/2016 ở cao trình 193,67/mực nước dâng bình thường là 200m; lưu lượng về hồ 112m3/s.

Nghe An: Tren 80% ho chua da day nuoc - Anh 1

Hồ Vực Mấu có dung tích sử dụng 75 triệu m3 nước, là hồ chứa lớn nhất của Nghệ An

Đối với hồ Vực Mấu, từ 23h ngày 16/10 đến 09h ngày 17/10, mực nước đạt 21,01m/mực nước dâng bình thường 21m; lưu lượng đến hồ 33m 3 /s.

Từ 13h ngày 17/10 đến 11h ngày 18/10, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc đã tiến hành mở cửa 2m, lưu lượng xả 88m 3 /s; sau đó duy trì mực nước thượng lưu 20,57m.

Được biết, hiện nay các trạm bơm tiêu, cống tiêu chính đang vận hành tiêu úng tối đa công suất, đảm bảo tiêu úng cho khu vực Nam Thành phố Vinh, vùng Nam – Hưng - Nghi và vùng Diễn – Yên – Quỳnh.

Tính đến thời điểm này các hồ chứa trên địa bàn đều đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến mưa lũ, UBND tỉnh đã có phương án tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa, căn cứ tình hình thực tế để vận hành xả nước phòng lũ, đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước, các đập xung yếu...

Việt Phương