Ngày 29/11, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã họp với các huyện, thành phố, thị xã và các ngành, đơn vị về phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở đô thị.

Tại Nghệ An, do tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp; mặt khác, nhiều đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chưa cao, chưa đạt được yêu cầu mục tiêu của việc làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở đô thị nên UBND tỉnh Nghệ An quyết định tiếp tục phát động đợt ra quân mới bắt đầu từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2016. Mục tiêu của đợt phát động này là nâng cao nhận thức và hình thành tập quán lâu dài, bền vững trong nhân dân về công tác thủy lợi và ý thức tinh thần, trách nhiệm về tu bổ, sữa chữa các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, chống ngập úng, ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chống ô nhiễm nguồn nước;

Nghe An ra quan lam sach moi truong - Anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc họp phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở đô thị.

Tập trung tu sửa công trình, nạo vét kênh mương tưới tiêu thủy lợi, công trình nước sạch bị bồi lấp, hư hỏng và chủ động khôi phục phát triển sản xuất vụ đông năm 2016 do các đợt mưa lũ vừa qua, chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất cho sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017. Đợt ra quân thủy lợi lần này cũng gắn với việc tiếp tục xây dựng thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng và chương trình nông thôn mới, nạo vét thông thoáng các hệ thống kênh tiêu trong phường, xã, đô thị, thôn, xóm để tiêu thoát nước, chống ngập úng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh đây là việc làm quan trọng, rất cần thiết đối với đặc thù của tỉnh Nghệ An. Thực tế, tại Nghệ An nối riêng và các tỉnh miền Trung nói chung, hàng năm luôn bị thiên tai, bão lũ tàn phá, đặt ra trong giao thông, thủy lợi, nạo vét kênh mương, khắc phục tưới tiêu, ngập úng là rất quan trọng. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, cứ mỗi lần mưa lũ, nhiều tuyến đường, khu vực, các tuyến thoát nước ngập úng kéo dài. UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp, bàn và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Cứ vào dịp 16/10 hàng năm, cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, tỉnh Nghệ An đều tổ chức ra quân làm thủy lợi. Tuy nhiên, năm nay qua theo dõi thực tế và kiểm tra của UBND tỉnh thì nhiều phương làm sơ sài, cá biệt có những địa phương còn coi nhẹ, không chịu làm; có huyện không bố trí kế hoạch, phương án làm cụ thể, trong khi kênh mương thủy lợi bị ách tắc, bồi lắng, không tiêu thoát nước được và xảy ra ô nhiễm… Ngay tại Thành phố Vinh, thời gian gần đây mỗi khí xảy ra mưa lũ thường xuyên xảy ra ngập lụt tại nhiều tuyến đường và vùng dân cư.

Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cũng cho biết, đợt ra quân làm thủy lợi năm 2016 tập trung vào các hạng mục nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa, đắp đất bồi trúc đập đất, đê sông, đê biển, cắt cỏ, phát quang, vớt bèo, thông thoáng hệ thống kênh tưới tiêu, tu bổ làm hệ thống giao thông nội đồng, tu sửa các hạng mục… khắc phục hậu quả lũ lụt do ảnh hưởng các cơn bão vừa qua và chuẩn bị cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất. Tính đến ngày 29/11, tỉnh Nghệ An huy động được 682.785 ngày công cho việc ra quân thủy lợi. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức; kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện thiếu cụ thể; một số cấp ủy, chính quyền chưa thương xuyên tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện đến cơ sở; cán bộ chưa bám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An quyết định phát động tháng cao điểm toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở đô thị từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2016. Riêng thủy lợi, tỉnh phấn đấu nạo vét được 284.190 m3 kênh mương, công trình; đắp bờ vùng, bờ thửa 241.630 m3; phát quang, cắt cỏ được 1.182.609 m2, với tổng ngày công 737.310 ngày.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở đô thị; yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng và đưa tin về đợt phát động cao điểm ra quân, tạo khí thế, phong trào mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả đợt ra quân. Tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện…

Ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh cũng cho biết, đợt ra quân lần này sẽ tập trung nạo vét các tuyến tiêu ra các trạm bơm, giải tỏa các ách tắc trên trực tiêu ra các trạm bơm; rà soát, đánh giá tình hình ngập úng trên địa bàn một cách cụ thể và sát thực tế để đề ra các giải pháp xử lý sát đúng. Thành phố cũng sẽ phân cấp cụ thể cho từng đơn vị quản lý, từng bộ phận chuyên trách theo địa bàn, phối hợp với chính quyền các cấp cùng tham gia nạo vét, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý chống ngập úng theo hướng xã hội hóa; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc Dự án cải tạo đô thị Vinh và sớm triển khai giai đoạn 3 của Dự án chống ngập úng cục bộ trọng điểm trên địa bàn Thành phố Vinh.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)