TTO - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ngày 14-3 cho biết từ cuối tháng 2-2009, nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh, TP Vinh và các huyện liên tiếp nhận hàng chục tin nhắn kích động nhằm gây mất đoàn kết trong hàng ngũ lãnh đạo cấp tỉnh.