(PL)- Trong năm 2012, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện bảy vụ tham nhũng với 10 người vi phạm, qua đó kiến nghị xử lý sáu vụ với chín người vi phạm.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Nghệ An, ngành đã phát hiện hơn 670 đơn vị sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý gần 45 tỉ đồng; phát hiện trên 6.000 cá nhân, tổ chức sai phạm trong lĩnh vực chuyên ngành và đã xử phạt hành chính tổng cộng trên 3,7 tỉ đồng. Đặc biệt, khi thanh tra 500 công trình xây dựng kiên cố hóa trường học, làm nhà công vụ giáo viên, thanh tra tỉnh đã phát hiện tới 497 công trình sai phạm với số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Ngày 18-1, Thanh tra tỉnh Nghệ An là đơn vị đã được Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Đ.LAM