Giadinh.net - Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2008-2013 sẽ diễn ra từ ngày 18/6- 19/6/2008 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An.