Lễ hội Làng Vạc lần thứ 10 chính thức khai hội từ Mồng 7 đến Mồng 9 tháng Hai năm Kỷ Sửu (ngày 03/4 và 05/3/2009). Đây là một lễ hội văn hóa truyền thống có quy mô khu vực Tây bắc Nghệ An, được tổ chức trên vùng đất có những di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hóa Đông Sơn. Chi tiết