Một lớp dạy nghề may công nghiệp cho phụ nữ nông thôn Nghệ An. KTNT - Năm 2011, tỉnh Nghệ An tạo việc làm mới cho 35.000 phụ nữ; đào tạo nghề cho hơn 84.000 người, trong đó nữ chiếm 45%; xuất khẩu lao động hơn 13.000 người, nữ chiếm 45%. Qua đó có thể thấy, công tác đào tạo nghề và tạo việc làm nhằm giảm khoảng cách giới là một trong những nhiệm vụ được các ban ngành, đoàn thể của tỉnh hết sức quan tâm.

Một lớp dạy nghề may công nghiệp cho phụ nữ nông thôn Nghệ An.

KTNT - Năm 2011, tỉnh Nghệ An tạo việc làm mới cho 35.000 phụ nữ; đào tạo nghề cho hơn 84.000 người, trong đó nữ chiếm 45%; xuất khẩu lao động hơn 13.000 người, nữ chiếm 45%. Qua đó có thể thấy, công tác đào tạo nghề và tạo việc làm nhằm giảm khoảng cách giới là một trong những nhiệm vụ được các ban ngành, đoàn thể của tỉnh hết sức quan tâm.

Để hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng là phụ nữ nông thôn, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, thực trạng để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, định hướng cho lao động lựa chọn nghề học. Đồng thời, Hội luôn quan tâm đến hoạt động hỗ trợ, mở mang nghề mới, khôi phục nghề truyền thống tại các địa phương. Trung tâm Dạy nghề của Hội Phụ nữ tỉnh duy trì tốt hoạt động dạy nghề cho chị em.

Theo đó, trong 2 năm qua, Trung tâm đã mở 17 lớp dạy nghề với 758 người tham gia, chủ yếu là các nghề như: may mặc, nấu ăn, dệt thổ cẩm, làm hương trầm, tin học, trang điểm - làm tóc, mây tre đan…Sau khi học nghề, chị em được giới thiệu vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tham gia xuất khẩu lao động hoặc làm việc trong các tổ hợp tác sản xuất tại địa phương được Hội hỗ trợ vay vốn sản xuất theo nhóm...

Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp Hội còn tư vấn, giới thiệu việc làm cho 28.000 - 30.000 lao động. Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp dạy nghề lưu động như dệt thổ cẩm, mây tre đan, làm hương trầm; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, rau sạch, nuôi trồng, chế biến thủy - hải sản. Đến nay, 100% phụ nữ ở các vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi. Nhờ đó, đời sống của chị em ngày càng khá hơn, xuất hiện nhiều nữ doanh nhân giỏi, chị em tự tin làm chủ cuộc sống, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2011 xuống còn 18,87%.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tăng cường sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, mở một số nghề mới đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động sau học nghề.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2011-2015, với phương châm tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề để có việc làm ổn định, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống... Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đào tạo nghề cho 400-500 học viên/năm, đồng thời mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ Hội, cùng phối hợp thực hiện chủ trương, chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho lao động nữ ở nông thôn, miền núi.

Thiên Hoa