Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước, nhất là những nơi có nguy cơ cao về nhiễm mặn và ô nhiễm môi trường nước như 4 huyện ven biển.