Đây là kết quả báo cáo tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và 4 năm thi hành Nghị định số 111/2010 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch Tư pháp do UBND tỉnh tổ chức sáng 14/4. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau khi Luật Lý lịch Tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14 giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được quy định tại Luật.

Nghe An: 5 nam tiep nhan gan 43 ngan thong tin ly lich tu phap - Anh 1

Tặng bằng khen cho 9 cá nhân.

Kết quả trong 5 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tiếp nhận gần 43 ngàn thông tin lý lịch tư pháp. Đồng thời, cung cấp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 15.700 bản lý lịch tư pháp và hơn 3.300 thông tin lý lịch tư pháp bổ sung và 2.200 bản thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tiếp tục đề ra các giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả Luật lý lịch tư pháp; Chú trọng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, từ đó tạo thuận lợi hơn trong việc tra cứu, xác minh phiếu lý lịch khi người dân, tổ chức có yêu cầu.

Nghe An: 5 nam tiep nhan gan 43 ngan thong tin ly lich tu phap - Anh 2

Tặng bằng khen cho 5 tập thể.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Luật lý lịch tư pháp.

Nguyễn Nam

Sau khi Luật Lý lịch Tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14 giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được quy định tại Luật.

Nghe An: 5 nam tiep nhan gan 43 ngan thong tin ly lich tu phap - Anh 3

Tặng bằng khen cho 9 cá nhân.

Kết quả trong 5 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tiếp nhận gần 43 ngàn thông tin lý lịch tư pháp. Đồng thời, cung cấp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 15.700 bản lý lịch tư pháp và hơn 3.300 thông tin lý lịch tư pháp bổ sung và 2.200 bản thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tiếp tục đề ra các giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả Luật lý lịch tư pháp; Chú trọng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, từ đó tạo thuận lợi hơn trong việc tra cứu, xác minh phiếu lý lịch khi người dân, tổ chức có yêu cầu.

Nghe An: 5 nam tiep nhan gan 43 ngan thong tin ly lich tu phap - Anh 4

Tặng bằng khen cho 5 tập thể.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Luật lý lịch tư pháp.