“Nước non ngàn dặm ra đi

Cái tình chi…” (*)
Bao trắc ẩn tấm lòng Công Chúa
Khúc “Nam Bình”… ai oán … biệt ly…

Chuyện ngày về
Cũng lắm lâm ly
Lênh đênh sóng nước bóng thuyền đi
Trang huyền sử … dở dang nhiều nghi vấn
Bước hải trình … giăng díu nỗi niềm chi? (**)

Nay, giữa thanh thiên
Công Chúa chính thức trở về
Trong thành kính lòng dân ngưỡng mộ
Đền Công Chúa hương trầm lan tỏa
Linh thiêng mây gió đỉnh Ngũ Phong.

Ôi hương trầm
Thơm suốt bảy trăm năm
Thơm trong trẻo như nỗi lòng ái quốc
Thân gái dặm trường liều thân vì nước
Tấm tình nàng gửi hương quế Trà My?

Bảy trăm năm
Khúc tình sử hợp - ly
Huyền Trân - Khắc Chung, một mối tình đứt nối
Đất Ô - Lý, mấy thăng trầm chìm nổi
Tôn vinh Nàng:
Mẹ xứ sở quê hương.

Ngày trở về của Công Chúa Huyền Trân
Câu “Nam Bình”
Dìu dặt yêu thương!
……….
(*) Lời ca trong điệu Nam Bình: “Nước non ngàn dặm”, tương truyền do Công Chúa Huyền Trân đặt lời.
(**) Về chuyến lênh đênh vượt biển trở về suốt hành trình hơn một năm của Công Chúa Huyền Trân và quan Nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung.

Lê Anh Phong