Ngày 3.7, học sinh (HS) sẽ được nhận kết quả điểm thi và ngày 4.7 các trường THPT sẽ công bố điểm chuẩn. Vậy từ lúc này, các HS cần lưu ý những điều gì?