Chiều nay 29/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chính thức thông báo sự cố kỹ thuật của hệ thống giao dịch đã được khắc phục xong. Ngày mai 30/5, HOSE sẽ giao dịch trở lại.