Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng: năm nay tập trung quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc về Di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long, nhân sự kiện Hạ Long được Tổ chức New Open World đề cử vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới