Tạp chí L'Express (Pháp) ngày 22-2 nhận định, một xu thế hiện nay trong thanh niên Nhật Bản là ngày càng đông thanh niên gia nhập Đảng Cộng sản...