Theo nhận xét của trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.HCM Nguyễn Minh Hoàng, việc quản lý đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước còn nhiều thiếu sót, lãng phí.